Tổng quan Tin tức sự kiện Tin tức Tin ảnh Tiểu dự án ĐH Thủy lợi Phú Mỹ Kênh Vàng 2 Nhất Trai Liên Nghĩa Chùa Tổng Nghi Xuyên Cổ Ngựa Cầu Dừa My Động Đoàn Thượng Gia Bình SCADA Đấu thầu Văn bản đấu thầu Kế hoạch đấu thầu Thông báo mời thầu Kết quả Đấu thầu Đào tạo Môi trường, TĐC Tài liệu Văn kiện Dự án Bộ Nông nghiệp ADB - AFD Tài liệu CPO - khác Báo cáo Mẫu báo cáo Báo cáo đột xuất Báo cáo giữa kỳ Báo cáo Tháng Báo cáo Quý Báo cáo Nhà tài trợ Báo cáo AMT Danh bạ Danh bạ ADB5, CPMU, PPMUs Danh bạ Bộ Nông nghiệp Danh bạ CPO Danh bạ Bộ, ngành liên quan Nhà tài trợ: ADB, AFD
Giới thiệu dự án ADB5

Dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5)

Project "Strengthening Water Management and Irrigation System Rehabilitation" (SWMISR)

Các văn bản chính của dự án ADB5

Một số tài liệu pháp lý chủ yếu của dự án "Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5)

Tổng quan dự án

Giới thiệu chung về dự án "Tăng cường Quản lý Thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông" (dự án ADB5)

Giới thiệu tổng quan dự án

Tổng quan Về Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập