Đang duyệt : Trang chủ

Ấn phẩm: Kết quả chuẩn bị và quản lý thực hiện các chương trình, Dự án ODA của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi từ năm 1994 đến nay và những năm tiếp theo
Ngày 06/03/2019 15:12:47

Link bản tiếng việt:

http://www.mediafire.com/file/93k15pbn10b8m7h/Ban_tieng_Viet_%2528Full%2529.pdf/file

Link bản tiếng anh:

http://www.mediafire.com/file/d7e8ehv03dsmccm/Ban_EN_%2528ghep_hoan_thien%2529.pdf/file

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập