Đang duyệt : Trang chủ

Chỉ thị số 34-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Ngày 11/06/2019 08:53:31

Thực hiện công văn số 147-cv/ĐTN ngày 28/5/2019 v/v quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Chi đoàn Ban Quản lý trung ương các Dự án Thủy lợi phổ biến tới toàn thể các đoàn viên thanh niên biết và thực hiện

Bạn có thể tải công văn bản nội dung đầy đủ dưới đây!

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập