Đang duyệt : Trang chủDự án ADB8

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc và kiểm tra tiến độ thi công một số hồ thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc và kiểm tra tiến độ thi công một số hồ thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 05/4/2019, Đoàn công tác của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) do Trưởng ban Phạm Đình Văn làm Trưởng đoàn đã làm việc và kiểm tiến độ thi công một số hồ thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc, tham gia cùng Đoàn công tác gồm có Lãnh đạo các Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Đào tạo dự án, Phòng Thẩm định chế độ dự toán và Lãnh đạo Ban Quản lý dự án WB8.

Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNBAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDAP/ADB8) do ADB tài trợ

Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDAP/ADB8) do ADB tài trợ

Ngày 22 tháng 6 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôn thôn đã ra quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDAP/ADB8) do ADB tài trợ.Theo số: 2416/QĐ-BNN-HTQT

THƯ MỜI QUAN TÂM  (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Loại thông báo Dự án thực TBMST 20180437232 - 00 Dạng thông báo Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm Tên gói thầu Giám sát Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 Tiểu dự án năm đầu Tên dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tên bên mời thầu Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi Địa điểm bán/phát hành hồ sơ Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi, 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tỉnh / thành phố Thành phố Hà Nội Lĩnh vực đấu thầu Tư vấn Hình thức lựa chọn nhà thầu Tuyển chọn dựa trên năng lực (CQS) Nguồn vốn Vay Ngân hàng Thế giới (WB) Thời gian bán/phát hành hồ sơ Từ ngày 17/04/2018 08:00 đến ngày 03/05/2018 16:00

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập