Giới thiệu Đấu thầu Đào tạo Môi trường tái định cư Tài liệu Báo cáo Danh bạ
Dự án: Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1).

1. Tên dự án

- Tên tiếng Việt: Dự án Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1).

- Tên tiếng Anh: GREATER MEKONG SUBREGION FLOOD AND DROUGHT RISK MANAGENMENT AND MITIGATION PROJECT

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập