Đang duyệt : Trang chủ

Kế hoạch Tái định cư Số 1 (RP1)
Ngày 25/11/2013 10:39:37

Kế hoạch Tái định cư Số 1 (RP1) - Đoạn 10km đầu Kênh chính Bắc và Kênh chính Nam

Dự án hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập