Đang duyệt : Trang chủ

Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và Quản lý hợp đồng - Dự án " Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2)"
Ngày 21/12/2014 10:31:49

Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-CPO-TĐ ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Trưởng Ban quản lý Trung ương cá Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý hợp đồng từ ngày 18 đến 20 tháng 12 năm 2014 tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

      Hiệp định vay dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2) được ký kết ngày 22 tháng 3 năm 2013 (Khoản vay VN12-P5). Hiện dự án đã và đang được triển khai công tác Khảo sát địa hình địa chất, thiết kế chi tiết bản vẽ thi công và chuẩn bị đấu thầu. 

      Để phục vụ cho công tác đấu thầu, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia quản lý dự án (thuộc Ban quản lý dự án JICA2 CPMU, Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An NAPMU,  Ban quản lý dự án Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam VAWR PMU, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An), Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) đã tổ chức Chương trình Đào tạo: "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và quản lý hợp đồng" từ ngày 18-20/12/2014 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

      Hội thảo giới thiệu tổng quan về công tác quản lý đấu thầu dự án JICA2; Giới thiệu, hướng dẫn các học viện về đấu thầu theo quy định của JICA (Thủ tục đấu thầu xây lắp, hàng hóa, phương pháp đánh giá thầu các gói thầu ICB, NCB, quy trình đấu thầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá thầu)

      Hội thảo đã giới thiệu cho học viên về nội dung của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, những điểm khác biệt giữa luật cũ và luật mới và những điểm mới luật hiện hành. Ngoài ra, mẫu hợp đồng FIDIC và các nội dung liên quan đến đàm phán, quản lý hợp đồng cũng được giới thiệu tới các học viên.

      Sau đây là một số hình ảnh Hội thảo: Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý hợp đồng tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

 

 

 

 

Ông Vũ Đình Hùng - Phó Trưởng ban CPO kiêm Giám đốc dự án JICA2 phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Giám đốc dự án JICA2 phát biểu tại Hội Thảo

 

 

Bà Nguyễn Hoàng Nguyên - Chuyên gia JICA phát biểu trao đổi tại Hội thảo

 

 

Giảng viên Viện Kinh tế xây dựng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo

 

 

 

Các học viên tham gia trao đổi tại Hội thảo

 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập