Đang duyệt : Trang chủ

Kiểm tra tình hình thực hiện Hợp phần 2 – dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).
Ngày 04/03/2019 12:41:01

Ngày 23/02/2019,  Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi cùng Ban Quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi (CPO), Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam  kiểm tra tiến độ thi công gói thầu V1-"Xây dựng nhà làm việc và hội trường; Giảng đường; Ký túc xá và nhà ăn; Nhà bao che thí nghiệm ngoài trời; Hạ tầng kỹ thuật; Cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ các khu đào tạo" thuộc Hợp phần 2 - Dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thuỷ lợi Bắc Nghệ An (JICA2) tại công trường xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

          Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi, Ban CPO làm việc với Viện KHTL VN và các đơn vị liên quan

 

Sau khi nghe đại điện của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam báo cáo về kết quả thực hiện trong năm 2018 và kế hoạch triển khai Hợp phần 2 trong năm 2019, các bên liên quan đã cùng thảo luận về kế hoạch thực hiện để hoàn thành giải ngân Kế hoạch vốn Bộ giao năm 2019 cho Hợp phần 2 của dự án (đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu V1; giải pháp thiết kế khu thí nghiệm thủy nông, tiến độ phê duyệt thiết kế, lựa chọn nhà thầu gói thầu V2), và định hướng, chiến lược phát triển Trung tâm đào tạo của Viện sau khi công trình hoàn thành (nội dung, tài liệu đào tạo, kế hoạch đào tạo và đối tượng đào tạo phù hợp với tình hình thực tế cũng như định hướng chiến lược phát triển của ngành).

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh kết luận:

  • Đánh giá cao kết quả thực hiện Hợp phần 2 trong thời gian qua;
  • Xây dựng Trung tâm đạo của Viện phục vụ mục tiêu đạo tạo và nghiên cứu khoa học đa dạng các lĩnh vực của ngành, trong đó chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ quản lý, vận hành công trình thủy lợi, quản lý thủy nông cơ sở;
  • Chú trọng trong công tác lựa chọn thiết bị phục vụ đào tạo và thí nghiệm (gói thầu V2) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế với công nghệ mới nhất đảm bảo định hướng chiến lược phát triển của Viện, của ngành, đối với thiết kế chi tiết khu thí nghiệm thủy nông, Tổng cục trưởng đề nghị Viện hoàn thiện lại thiết kế chi tiết của các khu tưới và có báo cáo chi tiết với Tổng cục Thủy lợi vào đầu tháng 3/2019.

Dưới đây là một số hình ảnh về công trình gói thầu V1:

                                                               Ảnh 1: Nhà bao che 1600 m2

 

                                                   Ảnh 2: Nhà làm việc và Hội trường

 

                                                        Ảnh 3: Giảng đường 400 học viên

 

                                                               Ảnh 4 : Khu ký túc xá và Nhà ăn

 

                                                            Ảnh 5: Khu thí nghiệm trong nhà

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập