Đang duyệt : Trang chủMôi trường & tái định cưMôi trường

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN HỒ BAN, PHÚ THỌ THUỘC DỰ ÁN WB8

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN HỒ BAN, PHÚ THỌ THUỘC DỰ ÁN WB8

Ngày 30/10/2018, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) cập nhật của tiểu dự án hồ Ban, Phú Thọ.Báo cáo đã được công khai bằng tiếng Việt tại trụ sở UBND tỉnh/huyện/xã/ phường, công trường trong phạm vi tiểu dự án, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cơ quan có liên quan. Đồng thời ESIA cập nhật cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT… để mọi người có thể chủ động tiếp cận thông tin.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN ĐẠ TEH, LÂM ĐỒNG THUỘC DỰ ÁN WB8

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN ĐẠ TEH, LÂM ĐỒNG THUỘC DỰ ÁN WB8

Ngày 16/8/2018, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) cập nhật của tiểu dự án Đạ Teh, Lâm Đồng.Báo cáo đã được công khai bằng tiếng Việt tại trụ sở UBND tỉnh/huyện/xã/ phường, công trường trong phạm vi tiểu dự án, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cơ quan có liên quan. Đồng thời ESIA cập nhật cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT… để mọi người có thể chủ động tiếp cận thông tin.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN ĐẬP LÀNG, QUẢNG NGÃI THUỘC DỰ ÁN WB8

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN ĐẬP LÀNG, QUẢNG NGÃI THUỘC DỰ ÁN WB8

Ngày 29/8/2018, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) cập nhật của tiểu dự án Đập Làng, Quảng Ngãi.Báo cáo đã được công khai bằng tiếng Việt tại trụ sở UBND tỉnh/huyện/xã/ phường, công trường trong phạm vi tiểu dự án, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cơ quan có liên quan. Đồng thời ESIA cập nhật cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT… để mọi người có thể chủ động tiếp cận thông tin.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN NGÒI LÀ 2, TUYÊN QUANG THUỘC DỰ ÁN WB8

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN NGÒI LÀ 2, TUYÊN QUANG THUỘC DỰ ÁN WB8

Ngày 21/8/2018, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) cập nhật của tiểu dự án Ngòi Là 2, Tuyên Quang.Báo cáo đã được công khai bằng tiếng Việt tại trụ sở UBND tỉnh/huyện/xã/ phường, công trường trong phạm vi tiểu dự án, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cơ quan có liên quan. Đồng thời ESIA cập nhật cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT… để mọi người có thể chủ động tiếp cận thông tin

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN ĐỒNG BỂ, THANH HÓA THUỘC DỰ ÁN WB8

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CẬP NHẬT TIỂU DỰ ÁN ĐỒNG BỂ, THANH HÓA THUỘC DỰ ÁN WB8

Ngày 28/8/2018, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) cập nhật của tiểu dự án Đồng Bể, Thanh Hóa.Báo cáo đã được công khai bằng tiếng Việt tại trụ sở UBND tỉnh/huyện/xã/ phường, công trường trong phạm vi tiểu dự án, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cơ quan có liên quan. Đồng thời ESIA cập nhật cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT… để mọi người có thể chủ động tiếp cận thông tin

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI TIỂU DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP TỈNH SƠN LA (WB8)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI TIỂU DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP TỈNH SƠN LA (WB8)

Ngày 28/8/2018, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư không phản đối cho báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) bản tiếng Việt của tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Sơn La. Trên cơ sở bản tiếng Việt này, bản tiếng Anh sẽ được hoàn thiện và trình WB sau.Báo cáo đã được công khai bằng tiếng Việt tại trụ sở UBND tỉnh/huyện/xã/ phường, công trường trong phạm vi tiểu dự án, các tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cơ quan có liên quan. Đồng thời ESIA cũng được đăng tải trên các trang thông tin điện tử UBND Tỉnh, Sở NN&PTNT… để mọi người có thể chủ động tiếp cận thông tin

Kiên Lương đang đối diện với sự tàn phá khủng khiếp

Kiên Lương đang đối diện với sự tàn phá khủng khiếp

(Tin Môi Trường) - Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) được thiên nhiên ưu đãi là vùng núi đá vôi độc đáo duy nhất phía Nam, là một trong những danh lam thắng cảnh biển đặc sắc, có hòn Phụ Tử nổi tiếng, đang đối diện với sự tàn phá khủng khiếp.

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập