Đang duyệt : Trang chủ

Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDAP/ADB8) do ADB tài trợ
Ngày 24/10/2018 10:22:36

Ngày 22 tháng 6 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôn thôn đã ra quyết định  phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán" (WEIDAP/ADB8) do ADB tài trợ.

Theo số: 2416/QĐ-BNN-HTQT

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập