Đang duyệt : Trang chủ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Ngày 23/08/2018 08:35:44

 

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 thông báo kết quả đấu thầu (lựa chọn nhà thầu) gói thầu PMU10-CW-03: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Vũng Liêm - Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL) như sau:

1. Tên của từng nhà thầu đã nộp HSDT, giá dự thầu như đã được công khai tại lễ mở thầu, giá đánh giá:

                                                                                                 Đvt: đồng.

TT

Tên nhà thầu đã nộp HSDT

Giá dự thầu

Giá đánh giá

1

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

209.610.000.000

209.610.000.000

2

Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát Công trình Thanh Tuấn

220.000.000.000

220.000.000.000

3

Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Trân - Công ty Cổ phần 479 - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276

212.679.048.000

212.679.048.000

2. Tên của các nhà thầu bị loại HSDT và lý do bị loại.

TT

Tên nhà thầu bị loại HSDT

Lý do bị loại

1

Liên danh Công ty TNHH MTV Trần Trân - Công ty Cổ phần 479 - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276

Có giá dự thầu thấp thứ 2

2

Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát Công trình Thanh Tuấn

Có giá dự thầu thấp thứ 3

3. Tên của nhà thầu trúng thầu và giá trúng thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và tóm tắt phạm vi hợp đồng được trao:

+ Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

+ Giá trúng thầu: 209.610.000.000đ (Hai trăm linh chín tỷ, sáu trăm mười triệu đồng).

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

+ Tóm tắt phạm vi hợp đồng: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Vũng Liêm với quy mô, kết cấu cống bằng BTCT có tổng chiều rộng thông nước là 75m, gồm 03 khoang cửa mỗi khoang rộng 25m, được vận hành bằng hệ thống xi lanh thủy lực; bản đáy, tường bằng BTCT; gia cố chống xói lở thượng hạ lưu bằng thảm, rọ đá; kè gia cố bờ bằng cừ BTCT dự ứng lực; trên cống có cầu giao thông bằng BTCT tải trọng HL93; nhà quản lý cống; Hệ thống điện vận hành.

 

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập