Đang duyệt : Trang chủ

THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ thi tuyển viên chức Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi năm 2018
Ngày 14/11/2018 15:01:10

Theo thông báo thi tuyển viên chức năm 2018 của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) ngày 28/09/2018 (Báo Nông Nghiệp Việt Nam số 195); thời gian nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 28/09/2018 đến hết ngày 25/10/2018. Căn cứ tình hình thực tế Ban CPO gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2018.

          Ban CPO trân trọng thông báo./.

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập