Đang duyệt : Trang chủĐấu thầuThông tin đấu thầu

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

VIETNAMMEKONG DELTA INTEGRATED CLIMATE RESILIENCE AND SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROJECTCredit No: Cr-5845-VN Assignment Title: Consultant firm for research wave breaker for mudflat creating to protect coastal dikes in Kien giang provinceReference No: CPMU-CS-QCBS-06:

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU "CPMU-CS-CQS-02" CỦA DỰ ÁN - ICRSL

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU "CPMU-CS-CQS-02" CỦA DỰ ÁN - ICRSL

Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO);Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu LongTên gói thầu: CPMU-CS-CQS-02: Giám sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu;

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 thông báo kết quả đấu thầu (lựa chọn nhà thầu) gói thầu PMU10-CW-03: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Vũng Liêm - Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL) như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Ban 10) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Lô 1: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Tân Dinh thuộc gói thầu PMU10-CW-01: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Tân Dinh, Bông Bót - Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL). Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Ban 10) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Lô 2: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Bông Bót thuộc gói thầu PMU10-CW-01: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Tân Dinh, Bông Bót - Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL)Chi tiết như sau:

DANH SÁCH NGẮN GÓI THẦU CPMU-CS-CQS-02:  Gíam sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu

DANH SÁCH NGẮN GÓI THẦU CPMU-CS-CQS-02:  Gíam sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu

1. Tên gói thầu: Gíam sát kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 tiểu dự án năm đầu 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở năng lực (CQS) 3. Tên dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long 4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: 100/QĐ-CPO- TĐ ngày 14/6/2018 do Quyền Trưởng ban CPO phê duyệt

THƯ MỜI QUAN TÂM  (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN HÃNG)

VIỆT NAMDỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)Tín dụng số: Cr-5845-VN Tên gói thầu: Khảo sát, thiết kế chi tiết và chuẩn bị kế hoạch xử lý chất thải nạo vét thuộc Tiểu dự án 4, tỉnh Bến Tre, Hợp phần III, Dự án ICRSL.Ký hiệu gói thầu: BTCS-CQS 01

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban 10) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo luật đấu thầu:Tên dự án: Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long - Dự án: “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” (ICRSL)Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số: Cr-5845-VNTên hợp đồng: Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Vũng Liêm.Số tham chiếu (theo Kế hoạch đấu thầu): PMU10-CW-03.Số hiệu thông báo mời thầu: 455/TBMT-BQL10-ĐT.

THƯ MỜI QUAN TÂM  (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Loại thông báo Dự án thực TBMST 20180437232 - 00 Dạng thông báo Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm Tên gói thầu Giám sát Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 Tiểu dự án năm đầu Tên dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tên bên mời thầu Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi Địa điểm bán/phát hành hồ sơ Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi, 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tỉnh / thành phố Thành phố Hà Nội Lĩnh vực đấu thầu Tư vấn Hình thức lựa chọn nhà thầu Tuyển chọn dựa trên năng lực (CQS) Nguồn vốn Vay Ngân hàng Thế giới (WB) Thời gian bán/phát hành hồ sơ Từ ngày 17/04/2018 08:00 đến ngày 03/05/2018 16:00

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập