Đang duyệt : Trang chủTin tứcTin dự án

Hội nghị khởi động dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Hội nghị khởi động dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Ngày 01/12/2016, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị khởi động dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng thế giới tài trợ với tổng mức đầu tư là 385 triệu USD. Mục tiêu của Hội nghị nhắm giới thiệu nội dung dự án, trao đổi, thống nhất cách thức tổ chức thực hiện, cũng như chia sẻ thông tin liên quan đến quy trình thủ tục của Nhà tài trợ về đầu thầu, quản lý tài chính và chính sách an toàn để tạo thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện.

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập