Đang duyệt : Trang chủPhòng đào tạo DATin tức

Khóa đào tạo hiện đại hóa hệ thống Thủy Lợi quản lý theo hướng dịch vụ - Dự án WB7

Khóa đào tạo hiện đại hóa hệ thống Thủy Lợi quản lý theo hướng dịch vụ - Dự án WB7

Vào đầu tháng 4/2019, Ban quản lý các dự án Trung Ương Thủy Lợi - CPO đã tổ chức khóa đào tạo về hiện đại hóa hệ thống Thủy Lợi quản lý theo hướng dịch vụ - dự án WB7 - tại Đà Nẵng.

Hội nghị tập huấn, phổ biến các Quy chế, quy định mới cho các cán bộ, viên chức, người lao động Ban CPO

Hội nghị tập huấn, phổ biến các Quy chế, quy định mới cho các cán bộ, viên chức, người lao động Ban CPO

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Ban CPO. Ngày 28/7/2017 Phòng Đào tạo Dự án phối hợp với Phòng Tổ chức, hành chính,Phòng Tài chính, kế toán Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến một số quy chế, quy định mới trong Ban.

Khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thủy lợi - Dự án ADB5

Khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thủy lợi - Dự án ADB5

Từ ngày 9 đến 10/10/2015 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ban CPO phối hợp với Tổng cục Thủy lợi tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thủy lợi.

Hội thảo tập huấn Quản lý tài chính - Dự án ADB5

Hội thảo tập huấn Quản lý tài chính - Dự án ADB5

Từ ngày 25 đến 26/9/2015 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phòng Đào tạo dự án phối hợp với Ban quản lý dự án ADB5 tổ chức Hội thảo tập huấn về Quản lý tài chính nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ về quản lý tài chính, công tác quyết toán dự án theo niên độ và dự án hoàn thành cho các cán bộ thuộc Ban quản lý dự án Trung ương và các Ban Quản lý các tiểu dự án.

Khóa đào tạo về Hiện đại hóa HTTL quản lý theo hướng dịch vụ - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Khóa đào tạo về Hiện đại hóa HTTL quản lý theo hướng dịch vụ - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-CPO-TĐ ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Trưởng Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán Khóa đào tạo về Hiện đại hóa HTTL quản lý theo hướng dịch vụ từ ngày 25 đến 28 tháng 05 năm 2015 tại Thành phố Đà Nẵng.

Khóa tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình Nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Khóa tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình Nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)

Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 01 năm 2015 Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi tổ chức Khóa thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình Nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng

Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công - Dự án "Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)"

Khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công - Dự án "Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)"

Thực hiện Quyết định số 541/QĐ-CPO-TĐ ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Trưởng Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công từ ngày 22 đến 26 tháng 12 năm 2014 tại Thành phố Thanh Hóa

Hội thảo giải pháp công nghệ tiên tiến trong thiết kế và thi công cống khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - "Dự án Thủy lợi Bắc Bến Tre (JICA3)"

Hội thảo giải pháp công nghệ tiên tiến trong thiết kế và thi công cống khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - "Dự án Thủy lợi Bắc Bến Tre (JICA3)"

Thực hiện Quyết định số 533/QĐ-CPO-TĐ ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Trưởng Ban quản lý Trung ương cá Dự án Thủy lợi (CPO) về việc Phê duyệt Đề cương và Dự toán Chương trình Hội thảo giải pháp công nghệ tiên tiến trong thiết kế và thi công cống khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Áp dụng với Dự án Thủy lợi Bắc Bến Tre vào ngày 20 tháng 12 năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập