Đang duyệt : Trang chủ

Tuần thứ 21 từ ngày 26/5/2014 đến ngày 1/6/2014
Ngày 25/05/2014 16:49:07

Tuần thứ 21 từ ngày 26/5/2014 đến ngày 1/6/2014

  • Thứ Hai (26/5/2014)

Lãnh đạo

T.gian

Kế hoạch công tác

Chủ trì

Tham dự

Địa điểm

 

 

Trần Quang Hoài
Trưởng ban

08:30

Họp giao ban

   

Hội trường T3

 

15:00

Làm với Ông Toản mời Ông Vũ Đình Hùng - PTB cùng dự.

     
 

 

Vũ Đình Hùng
Phó trưởng ban

08:30

Giao ban CPO

   

Hội trường T3

 

10:00

Họp lãnh đạo Phòng TC-KT và TĐ

   

Phòng họp WB3

 

 

 

  • Thứ Ba (27/5/2014)

Lãnh đạo

T.gian

Kế hoạch công tác

Chủ trì

Tham dự

Địa điểm

 

 

Trần Quang Hoài
Trưởng ban

08:00

Làm việc

   

VP CPO

 

13:00

Làm việc tại Hòa Bình mời Ông Vũ Đình Hùng - PTB.

 

Vũ Đình Hùng,

Hòa Bình

 

 

Vũ Đình Hùng
Phó trưởng ban

12:30

Đi công tác Hòa Bình (Theo lịch Trưởng Ban)

 

Theo lịch Trưởng Ban,

Hòa Bình

 

 

  • Thứ Tư (28/5/2014)

Lãnh đạo

T.gian

Kế hoạch công tác

Chủ trì

Tham dự

Địa điểm

 

 

Trần Quang Hoài
Trưởng ban

08:00

Đại hội Hội tưới tiêu Việt Nam - Hội trường Đại học Thủy lợi

   

Đại học Thủy lợi

 

 

Vũ Đình Hùng
Phó trưởng ban

09:00

Đàm phán Hợp đồng TVQT JICA2

 

Tổ chuyên gia, CPO (TC-KT, TĐ, ..), CĐT&PMU thành phần,

Hội trường T3

 

 

  •  Thứ Năm (29/5/2014)

Lãnh đạo

T.gian

Kế hoạch công tác

Chủ trì

Tham dự

Địa điểm

 

 

Trần Quang Hoài
Trưởng ban

08:00

Làm việc tại cơ quan

   

VP CPO

 

 

Vũ Đình Hùng
Phó trưởng ban

09:00

Đàm phán Hợp đồng TVQT JICA2

 

Tổ chuyên gia, CPO (TC-KT, TĐ, ..), CĐT&PMU thành phần,

Hội trường T3

 

 

  • Thứ Sáu (30/5/2014)

Lãnh đạo

T.gian

Kế hoạch công tác

Chủ trì

Tham dự

Địa điểm

 

 

Trần Quang Hoài
Trưởng ban

08:00

Làm việc tại cơ quan

   

VP CPO

 

 

Vũ Đình Hùng
Phó trưởng ban

09:00

Đàm phán Hợp đồng TVQT JICA2

 

Tổ chuyên gia, CPO (TC-KT, TĐ, ..), CĐT&PMU thành phần,

Hội trường T3

 

 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập